مدیریت برند

مکاتب برندسازی شخصی، تطابق تصویر بیرونی با ارزشهای درونی

نویسنده : دکتر فرزاد مقدم این روزها جوانان زیادی درباره پرسنال برند پرسش می کنند. در هفته های گذشته تعداد زیادی دانشجو برای پروژه دانشگاهی...

مدیریت تبلیغات

چگونه برای یک استارت آپ لوگو طراحی کنیم؟

5 نکته بنیادی برای طراحی لوگوی استارت آپ نویسنده: مجتبی حسن پور   برای شروع یک استارت آپ موفق نیازی نیست درگیر حواشی بصری باشید، جلو بروید،...

بازاریابی

می خواهند با مغز ما مصاحبه کنند

نویسنده: شیما عظیما چرا از هر ده محصولی که به بازار عرضه می شود 8 عدد از آنان، در عرض 30 ماه اول شکست می...

دل نوشته ها

مصاحبه ها