مدیریت برند

شیراز برند ندارد!

نویسنده : فرزاد مقدم اندر دلایل پرداختن جدی به معرفی شیراز هر بار که دربارۀ شیراز صحبت می شود و یا مطلبی دربارۀ پتانسیل گردشگری آن...

مدیریت تبلیغات

بسته بندی (پنج ثانیه پایانی بازاریابی)

نویسنده: مجتبی حسن پور در تحقیقاتی که Brian Wansink محقق دانشگاه Cornell در زمینه روانشناسی بسته بندی و تاثیرات آن بر مصرف کننده انجام داده...

بازاریابی

می خواهند با مغز ما مصاحبه کنند

نویسنده: شیما عظیما چرا از هر ده محصولی که به بازار عرضه می شود 8 عدد از آنان، در عرض 30 ماه اول شکست می...

دل نوشته ها

مصاحبه ها