مدیریت برند

برندسازی جانبی Lateral Branding

نویسنده : فرزاد مقدم بازاریابی جانبی، در مقابل بازاریابی معمولی و رایج قرار دارد. همان روش بازاریابی که بازار را بخش بندی می کند و...

مدیریت تبلیغات

بسته بندی (پنج ثانیه پایانی بازاریابی)

نویسنده: مجتبی حسن پور در تحقیقاتی که Brian Wansink محقق دانشگاه Cornell در زمینه روانشناسی بسته بندی و تاثیرات آن بر مصرف کننده انجام داده...

بازاریابی

می خواهند با مغز ما مصاحبه کنند

نویسنده: شیما عظیما چرا از هر ده محصولی که به بازار عرضه می شود 8 عدد از آنان، در عرض 30 ماه اول شکست می...

دل نوشته ها

مصاحبه ها