برچسب: برندسازی، شخصیت برند، مدلهای برندسازی

شخصیت برند: مدل های خلق و ارزیابی

شخصیت برند چیست؟ برندها نیز مانند انسانها زنده هستند، رشد می‫کنند، اوج می‫گیرند، می‫میرند و لاجرم شخصیت هم دارند. برندها نیز مانن ...