برچسب: برند

مدل برندسازی سازمانی (چشم انداز، تصویر ذهنی، فرهنگ)

نویسنده: راوین خسروی برای ساخت یک تجارت جهانی، تاکید بازاریابی بر تغییر از محصول برندها به برندسازی سازمانی است، به طوریکه در مطا ...

برند شخصی: چگونه یک برند شخصی معتبر بسازیم؟

Authentic Personal Branding (Hubert Rampersad) ترجمه از: آتنا مقدم هدف- هدف از این مقاله، ارائه‌ی یک مدل ارگانیک، کل‌نگر و ...

نقش اکوسیستم نوآوری در برندسازی

نویسنده: دکتر فرزاد مقدم در اقتصاد سنجی مدلهایی با خصوصیت autoregressive  به مدلهایی گفته می‌شود که فرض بر این دارند که واریانس ...

مصاحبه درباره برندسازی برای فروشگاه های فرش (با نگاهی به آقای...

برندسازی برای فروشگاه های فرش، با نگاهی به "آقای فرش" در گفتگوی فرصت امروز با دکتر فرزاد مقدم، طراح و برنامه ریز برند شخصیت ...

بهار آمد (سال ۹۵ چه به همراه خواهد داشت؟)

این روزها بهاریه نوشتن بدجوری مد شده است. شاعرانه، سیاسی، عاشقانه، عارفانه، آینده پژوهانه، بازاریابانه و ... بهاریه برندسازان ه ...