برچسب: مدیریت برند، مدل برندسازی، مدل، ساخت برند

باندی به پهنای ایران؟

نویسنده: فرزاد مقدم در ابتدا مانند همیشه توضیح دهیم که آنچه روایت شده است، مجموعه از برداشتهای ما از طریق رسانه های مختلف بوده ...

نه (۹) خطای مرگبار برندها

چرا بسیاری از برندها با وجود تولید محصولی بسیار با کیفیت و علیرغم تبلیغات پر زرق و برق عملکردی موفق نداشته و بسرعت از گردونه رقابت ...

هفت گام برندسازی، قسمت هفتم

ایجاد تمایز همانطور که دیدیم نقشه بازار به ما کمک می کند تا جاهای خلوت بازار را پیدا کنیم. امروزه موضوع یافتن تمایز مناسب از رق ...

هفت گام برندسازی، قسمت پنجم

در مثالی که در فصل قبل درباره یک شرکت ارائه کننده خدمات گردشگری آوردم بدیهی بود که تا وقتی اثر برند بر محصول، قیمت...

هفت گام برندسازی، قسمت چهارم

برای اینکه موضوع اجزا برند درست درک شود و برای کاربرد و استفاده عملی نیز فهمیده شود، هر سه لایه را با یک مثال توضیح می دهیم. مثال ...